Green Industry hänvisar

24 augusti, 2013 / Written by Nils at 05:47

Hej alla trogna läsare av Green Industry! Båda redaktörerna för denna sajt, Nils Lindstrand och Mikael Hedlund, är numera chefredaktörer vid förlaget Mentor Communications. Där publiceras bland annat också sajten Biobusiness.se där nyheter om nya material, bioenergi och andra biobaserade produkter kommer att publiceras framöver. Läs den...

Read More →
Daniel Söderberg

BoostEff gör pappersindustrin effektivare

30 maj, 2013 / Written by Nils at 09:20

Fraktionering av fibrer och effektivare flerskiktspapper fungerar även i uppskalad form. Resultat från teorier och laboratorier har bekräftats av försök i full skala inom EU-projektet BoostEff, som nu haft slutkonferens. Målet på 20 procent högre effektivitet har uppnåtts inom flera viktiga områden. Både papper och byggboard kan öka sin...

Read More →
Eskil Erlandsson

Nationell skogsplan ska ge plats för nya produkter

17 april, 2013 / Written by Nils at 02:17

För att få skogen att räcka till för allt den behövs till måste man planera grundligt och på nationell nivå. Det menar landsbygdsministern Eskil Erlandsson, som därför nu presenterar planerna på ett "Nationellt skogsprogram". Det gjorde ministern vid ett framträdande i samband med Skogsnäringsveckan i Stockholm. Ministerna konstaterade att...

Read More →
Hannah Schweinebarth

Kolfiber från träd belönas med 500 000 kr

27 februari, 2013 / Written by Nils at 11:46

Årets Kompetensutvecklingspris på 500 000 kronor från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Hannah Schweinebarth vid Innventia, för att utveckla ny kunskap om hur skogsträdens lignin kan användas för framställning av kolfiber som armering i lätta material. Priset kommer att delas ut den 16 april vid Skogsnäringsveckan i...

Read More →
Annika Ahlstedt Södra Cell

God utveckling för textilmassa

13 februari, 2013 / Written by Nils at 02:14

Framtiden ser ljus ut för Södras satsning på textilmassa. Företaget har redan i dag regelbundna kunder, framför allt i Asien, och nu satsar man på att bygga om en linje till för produktion av textilmassa. "Textilmassa växer med cirka sju procent om året, en tillväxt som är högre än den för bomull eller syntetfiber", berättade Annika Ahlstedt,...

Read More →
Sten Nilsson Global

Landskapets värdekedja är här – riv gränserna mellan skog och jordbruk

4 februari, 2013 / Written by Nils at 10:55

För att klara framtidens behov av gröna råvaror måste gränserna mellan skog och jordbruk rivas ner. En nya organisation och ett nytt synsätt behövs inom politik, utbildning och offentliga samtal. Nu måste vi fokusera på "Landskapets värdekedjor" för att får fart på utvecklingen och klara behovet av mat, energi och industriella råvaror. De...

Read More →
Jari Kinaret Chalmers

Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen

29 januari, 2013 / Written by Nils at 08:01

Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Finansieringen är på upp till nio miljarder svenska kronor, motsvarande tio års arbete för tusen forskare. Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för...

Read More →
Alan Swinbank

KSLA går på djupet om framtidens gröna resurser

/ Written by Nils at 03:04

Tisdagen den 29 januari 2013 inleddes "Global outlook – Future Competition for Land and Water", en internationell konferens för att kartlägga möjligheterna att förse människor och industri med gröna råvaror i framtiden. Hur mycket mark och biomassa finns tillgänglig, och tar politikerna rätt beslut för att underlätta utvecklingen mot en grön...

Read More →
PLA_ja_PHB_turvemukit_008

VTT bygger biokompositer med torvfiber

28 januari, 2013 / Written by Nils at 01:05

Finska forskningscentrat VTT har utvecklat processer för att använda det snabbast förnybara ytskiktet hos torv till biobaserade kompositmaterial, ett intressant alternativ till att använda det för energiproduktion. Målet är att utveckla att använda det torvbaserade materialet för produktion av bland annat byggmaterial och för diverse...

Read More →
Maiju_H

Träfibrer ger starka kompositer

/ Written by Nils at 10:42

Träfiber fungerar utmärkt som armering och ger ett starkare och styvare material. Nya bevis på detta har  presenterats av Maiju Hietala, som blivit doktor vid både LTU och Uleåborgs universitet på sin forskning om trä- och bionanokompositer. "Idag används sällan träfiber vid tillverkning av kompositer på grund av svårigheter vid processen och...

Read More →