CASTT vid LTU – Ny nivå av biltestning ger lyft för både industri och region

Ny teknik och välutbildade ingenjörer ska lyfta biltestningen i Norrbotten till en ny nivå. Lyftet sker via ett samarbete mellan forskning, bilindustri och regionala aktörer i kompetenscentret CASTT, Centrum för bilsystemteknik och testning, vid LTU.

– Det här handlar verkligen om att skapa en win-win situation, konstaterar Jan van Deventer, internationellt erfaren fordonsforskare vid LTU, som nu arbetar i ledningen för CASTT. Bilindustrin får nya verktyg för sin testverksamhet, regionen kan utveckla framgångsrika företag som arbetar med tester och utveckling av bilar, och unga människor i Norrbotten kan få ingenjörs- och forskningsjobb där de har en unik kompetens inom biltestning i kallt klimat.

Vid LTU finns en unik kompetens inom sensorteknik med internetkoppling, en teknologi som passar extremt väl in i biltestbranschen. Genom att använda små trådlösa sensorer kan man betydligt snabbare förbereda en bil för test, något som ger möjlighet att genomföra fler tester på begränsad tid och samtidigt spar kostnader. Genom att rigga upp nät på ett testområde kan man dessutom samla in data från sensorer både i bilarna och i omgivningen under ett försök, något som ger nya möjligheter att studera samband mellan inner- och ytterklimat, väghållning, körsätt och så vidare. Sensorerna är lätta att placera och kommunikationen kan hållas uppkopplad hela tiden. Därmed är det enbart upp till den mänskliga kreativiteten och omdömet att avgöra vad som ska mätas och vilka samband som ska analyseras.

I bakgrunden till CASTT finns det faktum att bilindustrin behöver testa sina nya modeller i kyla och på hala underlag, och att många redan genomför dessa tester i det inre av Norrbotten. En verksamhet som är viktig för regionen, men där potentialen inte utnyttjats maximalt ännu.

– I dag handlar det mycket om servicejobb inom hotell och transport, och att ploga upp banor på testområdena, säger Jan van Deventer. Mycket är säsongsarbeten. Med satsningen på CASTT vill LTU öka möjligheterna för lokala företag att arbeta med utvecklings- och testarbete på hög tekniknivå. Det ger ökade möjligheter för tester året runt och kan bli ett lyft för många lokala teknikföretag. Samtidigt ger det bil- och testindustrin lokal tillgång till hög teknisk kompetens speciellt inriktad på deras behov. Detta ger testindustrin en möjlighet att utvecklas snabbare.

 

Flera vägar till framgång

CASTT bygger framtidens biltestning längst flera vägar. Forskning ger underlag till nya och snabbare metoder för att bedriva testverksamhet, och nya välutbildade ingenjörer tar med sig spetskompetens ut i företagen. Samtidigt innebär kopplingen till LTU att företagen får tillgång till tunga forskningsresurser, som till exempel LTUs EMC-laboratorium.

– CASTT är ett väldigt bra exempel på hur LTU fungerar, konstaterar Jan van Deventer. Här kombinerar vi kunskaper om teknik som hänger samman i verkligheten men inte alltid vid universiteten. Genom att kombinera forskningsresurser som EMC-laboratoriet med en unik kompetens inom modellering och simulering kan vi till exempel undvika många misstag redan under ett tidigt utvecklingsskede för ny bilelektronik. Det kan spara många miljoner för bilindustrin. Inom centret har vi därför genomfört utbildning för att ge deltagande företag kompetens att själva arbeta med EMC-laboratoriet.

 

Spetskompetens på elbilar

I dag tror nästan alla att elbilar kommer att vara ett huvudspår för framtidens bilindustri. Därför bygger CASTT i samverkan med Test Site Sweden, TSS, och flera testningsföretag upp en kompetens inom området som ska underlätta för framtidens tester och utvecklingsarbete av elbilar.

– Vi bygger just nu en testbil i liten skala, där vi bygger in framtidens teknik för elbilar. De studenter och doktorander som arbetar med detta projekt kommer att ha hög kompetens inom teknik som vi tror blir standard i framtidens elbilar, berättar Jan van Deventer.

En student vid LTU, Jakob Hultkvist, har i samarbete med forskare vid LTUs avdelningar EISLAB och CASTT arbetat med att bygga upp en testguide för elektriska bilar som ger en rättvis jämförelse med konventionell teknik. Nu arbetar han vid testföretaget Arctic Falls med att ytterligare bygga upp företagets och sin egen kompetens kring testning av elbilar.

Fakta om CASTT

CASTT är ett kompetenscenter vid Luleå tekniska universitet, LTU, med fokus på biltestindustrin i norra Sverige. Centret inledde sitt arbete 2005.

Styrelseordförande är professor Jerker Delsing, chef för forskningsavdelningen EISLAB vid Luleå Tekniska Universitet.

Verksamheten inom CASTT leds av Dr. Jan van Deventer, LTU avd. EISLAB och Dr. Peter Jeppsson, LTU avd. Computer Aided Design.

CASTT finansieras till stor del av LTU, EU och regionala myndigheter, men en växande del av finansieringen kommer från bil- och testindustrin som går in med egna resurser i projekt vid CASTT.

Under 2009 genomfördes projekt inom CASTT för cirka 16 miljoner kronor, varav cirka fem miljoner kommer från bil- och testindustrin.