Effektivare användning av mark – ett krav när land blir bristvara

Kampen om marken kommer att öka i hela världen, vilket kan leda till direkta strider och oroligheter på många platser i världen. Behovet av mark för mat, bränsle och råvaror kommer även att ge högre markpriser, vilket ställer krav på effektiv användning. Industriell användning av bioråvaran innan den bränns är en väg. Det är tveksamt om världen kan hoppas på en stark och klok politisk styrning. Ett optimalt lönsamt brukande och en ekonomisk bärkraft kan bli enda sättet att säkra tillgång till mark.

Vid KSLAs fullsatta internationella seminarium den 27 september var beskeden från experterna kärva. Samtidigt finns en grundläggande optimism: Marken kan räcka, och marknaden kan ha förmågan att styra mot effektiv användning. Men det finns en rad frågor att besvara och forskningen har tuffa uppgifter för att öka lönsamheten.

Sten Nilsson, bilden, professor och internationellt känd expert på skogsnäring och markfrågor, menade att markanvändning måste lyftas till den högsta politiska nivån. Samtidigt behövs stora forskningsinsatser, bland annat för att höja effektiviteten i jordbruket och för att få tillräcklig kunskap om hur vi kan restaurera skogar och höja avsättningen. Här behövs inte minst nya mätsystem.

– Det finns stora potentialer, men det krävs en enorm ansträngning för att lyckas, konstaterade Sten Nilsson, som också konstaterade att de tre F som tidigare krävts av marken nu blivit fem: Food, Fibre, Fudder, Fuel och Feedstock. Mat, fibrer och bränsle har länge varit med, nu räknar man ofta foder som en separat del och har lagt till Feedstock, alltså råvara för till exempel nya material.

Lennart Båge, tidigare ordförande för FN-organet IFAD och moderator vid seminariet, noterade att forskningen kring effektiv matproduktion på senare år hade hämmats i Västvärlden, eftersom det mest uppmärksammade problemet varit överskott. Men när kravet långsiktigt är att öka produktiviteten måste vi kanske tänka om.

Sten Nilsson menade att ett huvudproblem var att både markägare och politiker ofta är konservativa och vill bruka marken ”som man alltid gjort”.

– Vi behöver en helt ny politiskt organisation för att sätta markfrågan i fokus, menade Sten Nilsson.

Tre svenska skogar räcker

Världen behöver tre svenska skogsarealer för att täcka behovet av trä och träfiber, berättade Jan Wintzell, chef vid den svenska delen av konsultföretaget Pöyry.

– Framför allt i utvecklingsländer används en stor del av marken för energi. Man eldar upp den vegetation som finns. Här finns en stor potential för effektivare användning, om man kan bygga upp en struktur för att använda råvaran industriellt och samtidigt säkra energibehovet för befolkningen.

Både Jan Wintzell och Sten Nilsson framhöll agro-forestry som en viktig möjlighet till ökad produktion. Genom att kombinera trädodling med matproduktion kan man öka fiberproduktionen samtidigt som man gynnar den lokala befolkningens behov av mat.

Kontakt:
Fredrik Ingemarson, KSLA
Tel 08 54 54 77 11
fredrik.ingemarson@ksla.se