Träfibrer ger starka kompositer

Träfiber fungerar utmärkt som armering och ger ett starkare och styvare material. Nya bevis på detta har  presenterats av Maiju Hietala, som blivit doktor vid både LTU och Uleåborgs universitet på sin forskning om trä- och bionanokompositer. ”Idag används sällan träfiber vid tillverkning av kompositer på grund av svårigheter vid processen och högre kostnader, istället används trämjöl. Min forskning visar dock att det går att separera träfiber från träflis i ett enstegsförfarande” säger Maiju Hietala. Processen som använts kallas extrudering, på svenska ibland strängpressning, och innebär att materialet trycks genom ett munstycke. För att träets fiber inte ska förstöras behövdes det fuktas eller utsättas för kemisk behandling, berättar Maiju Hietala.

 

Både miljöskäl och ekonomi

Intresset för att använda förnyelsebara material i biokompositer har ökat stadigt de senaste 10-15 åren. De främsta drivkrafterna bakom den utvecklingen är lägre materialkostnader och ökad miljömedvetenhet. Just miljön är något som motiverar Maiju Hietala.

”Jag är miljöingenjör i grunden och vill arbeta för att få fram mer miljövänliga material. Trä är ett naturligt material som vi har gott om i Sverige och Finland och det vore bra om vi kan utöka dess användningsområden” säger Maija Hietala, som också påpekar att produktion av kompositer innebär nya möjligheter till förädling av råvaran. I det här fallet används restavfall som annars skulle eldas upp.

 

Förstärkning på nanonivå kräver mer forskning

Maiju Hietala försökte sig även på att genom extrudering använda cellulosafiber i syfte att tillverka nanokompositer. Hennes experiment med nanocellulosa lyckades dock inte fullt ut.

Maiju Hietalas forskning har utförts i samarbete med Uleåborgs universitet där hon bland annat kunnat utföra fiberanalyser. Hennes avhandling är den första dubbla doktorsavhandlingen mellan Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet.

 

Kontakt:
Maiju Hietala, Luleå tekniska universitet, LTU
E-post: maiju.hietala@ltu.se
Telefon: 0920-493381