Kolfiber från träd belönas med 500 000 kr

Årets Kompetensutvecklingspris på 500 000 kronor från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Hannah Schweinebarth vid Innventia, för att utveckla ny kunskap om hur skogsträdens lignin kan användas för framställning av kolfiber som armering i lätta material.
Priset kommer att delas ut den 16 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Hannah Schweinebarth är 28 år och har en fil. mag. examen i analytisk kemi vid Stockholms Universitet. Hon är sedan ett par år anställd vid Innventia och ingår i gruppen ”Biorefinery Processes and Products”. Hannah forskar inom fokusområdet ”Lignin & Kolfiber”, som omfattar stegen från fällning av lignin ur svartlut till färdiga produkter, exempelvis kolfiber.

Efterfrågan på lätta och starka material är idag stor, exempelvis inom fordonsindustrin. Dagens högpresterande kolfiber utgår ofta från polyakrylnitril från petroleumindustrin och är dyra, vilket medför att de i huvudsak används i exklusiva tillämpningar. Kolfibrer från lignin, som är en förnybar råvara, är å andra sidan inte högpresterande nog i dagsläget. Målsättningen med Hannahs och Innventias forskning är att kunna producera ligninbaserade kolfiber med tillräcklig prestanda för volymtillämpningar och som samtidigt är ekonomiskt konkurrenskraftiga.
Priset gör att Hanna kan vistas sex månader på Oak Ridge National Laboratory (ORNL) beläget i Tennessee, USA. ORNL är ett av världens mest framstående forskningsenheter inom ”grön energi”. Där finns en forskningsgrupp som arbetar med framställning av kolfiber. Under 2013 kommer det att finnas en pilotanläggning som kan producera cirka 25 ton kolfiber årligen. Innventia har lång erfarenhet av att extrahera och karakterisera lignin från svartlut. Vistelsen gör det möjligt för Hannah att framställa större kvantiteter kolfiber från olika karakteriserade ligniner och att utvärdera kolfibrernas funktionella egenskaper. Också University of Tennessee kommer att delta i samarbetet.

 

Kontakt:
Hannah Schweinebarth, Innventia
E-post: hannah.schweinebarth@innventia.com
Tel: 0768-76 72 65