Nya material i Innventias verksamhetsberättelse

Nya material av cellulosa och lignin var en central del av Innventias verksamhetsberättelse 2011. Några exempel på projekt som presenterades: Specialcellulosa ur ved kan vara en av framtidens lösningar för att bland annat kunna minska på bomullsodling. Behoven av att ersätta bomull och andra vattenkrävande naturfibrer blir alltmer akuta. Vattenbrist är idag ett brännande problem i områden med intensivt jordbruk. Parallellt med ”Peak oil”, som markerar början till slutet för oljeekonomin, talar många forskare idag om ”Peak water”. Vattenförbrukningen behöver sänkas radikalt i flera av världens regioner.

Utveckling av specialcellulosa kan skapa nya marknader för vedråvaran, högre förädlingsvärden och betydligt högre intäkter för massabruken.

En utveckling av nya cellulosaprodukter från massaindustrin kräver att avancerad kunskap kring cellulosakemi kombineras med en praktisk kompetens om olika tekniker för att behandla ved och cellulosafibrer. Projektet vid Innventia syftar till att bygga en kunskapsplattform som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av nya tillämpningar och produkter av cellulosa från ved.

 

Miljövänlig färg med nanocellulosa

Genom att modifiera ytan på nanofibriller av cellulosa, ofta kallade mikrofibrillär cellulosa eller MFC, kan man få dem att orientera sig i gränsytan mellan två vätskor i en emulsion. Därmed kan de stabilisera en emulsion, något som är viktigt till exempel i målarfärg.

Ett projekt vid PFI i Trondheim har som mål att demonstrera att nanofibriller kan erbjuda ett miljövänligt alternativ till de ytaktiva ämnen som används i dag. Redan i dag har man visat att hållbarheten är väldigt god hos ytor som målats med färg innehållande nanocellulosa som emulsionsstabiliserande ämne.

Resultat från projektet har redan presenterats på flera internationella konferenser, och redovisats i ledande tidskrifter. Nya industristödda projekt pågår redan inom områden som förpackningar, tryckpapper och emulsionsstabilisering.

 

Kolfiber ger lättare bilar

Just nu sker en snabb utveckling av forskningen kring kolfiber vid Innventia, en utveckling som skapar möjligheter att till exempel bygga lättare bilar. Fördelarna med kolfiber ligger både i materialets höga prestanda och i att det kan vara ett förnyelsebart material om lignin kan användas som råvara.

Produktion av kolfiber kan även ge dramatiskt ökade intäkter till massabruken i framtiden. LignoBoostprocessen, som utvecklats vid Innventia, ger förutsättningar för produktion av lignin med rätt kvalitet för att fungera som råvara för kolfiber.

Under 2010 har Innventia börjat göra kolfiber för forskningsändamål, och mätt dess styrka. Man har visat att man genom så kallad smältextrudering kan ta fram ligninfibrer av tillräcklig kvalitet för att göra kolfibrer. Fler forskare har anställts och intresset från industrin och forskningsfinansiärer har ökat markant under året.

 

Kontakt:
Innventia
, +46 8 676 70 00