Green Industry hänvisar

Hej alla trogna läsare av Green Industry! Båda redaktörerna för denna sajt, Nils Lindstrand och Mikael Hedlund, är numera chefredaktörer vid förlaget Mentor Communications. Där publiceras bland annat också sajten Biobusiness.se där nyheter om nya material, bioenergi och andra biobaserade produkter kommer att publiceras framöver. Läs den gärna!