Green Industry hänvisar

Hej alla trogna läsare av Green Industry! Båda redaktörerna för denna sajt, Nils Lindstrand och Mikael Hedlund, är numera chefredaktörer vid förlaget Mentor Communications. Där publiceras bland annat också sajten Biobusiness.se där nyheter om nya material, bioenergi och andra biobaserade produkter kommer att publiceras framöver. Läs den gärna!


God utveckling för textilmassa

Framtiden ser ljus ut för Södras satsning på textilmassa. Företaget har redan i dag regelbundna kunder, framför allt i Asien, och nu satsar man på att bygga om en linje till för produktion av textilmassa. ”Textilmassa växer med cirka sju procent om året, en tillväxt som är högre än den för bomull eller syntetfiber”, berättade Annika Ahlstedt, Södra Cell, vid årets upplaga av Itf Automationsdagar i Stockholm. Södra har i dag passerat 100 000 ton producerad textilmassa, vilket överträffar företagets egen målsättning. ”Utvecklingen har gått snabbare än vi vågat hoppas”, konstaterade Annika Ahlstedt.

 

Kontakt:
Annika Ahlstedt, Södra Cell
Mail: annika.ahlstedt@sodra.com
Tel: 0470-890 00


Landskapets värdekedja är här – riv gränserna mellan skog och jordbruk

För att klara framtidens behov av gröna råvaror måste gränserna mellan skog och jordbruk rivas ner. En nya organisation och ett nytt synsätt behövs inom politik, utbildning och offentliga samtal. Nu måste vi fokusera på ”Landskapets värdekedjor” för att får fart på utvecklingen och klara behovet av mat, energi och industriella råvaror. De slutsatserna drog Sten Nilsson, internationell expert på frågor kring markanvändning, när han talade vid KSLA:s konferens ”Global outlook – Futur Competition for Land and Water”. Sten Nilsson menade att konferensens värd, KSLA, skulle kunna föregå med gott exempel. ”KSLA har varit framgångsrika i 200 år, men har hittills behållit en tydlig gräns mellan de olika delarna av sin verksamhet: skog och jordbruk. Nu är det dags för en ny struktur!”

En ny struktur, med landskapet som utgångspunkt, behövs även för universitet som SLU samt för den politiska scenen, menade Sten Nilsson. Departement och myndigheter bör organiseras om för att ta itu med resursfrågorna på rätt sätt, utifrån vilka totala resurser som finns i landskapet.

 

Kontakt:
Sten B Nilsson, Forest Sector Insights AB
Tel: 0225 381 02 / 070 381 02 14
E-post: stenbnilsson@gmail.com

 


Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen

Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Finansieringen är på upp till nio miljarder svenska kronor, motsvarande tio års arbete för tusen forskare. Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Allra högst rankas det Chalmers-ledda Graphene Flagship, som redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare. ”Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet”, säger Jari Kinaret, Chalmers, som kommer att leda jätteprojektet.

 

Grafen ska bli industriellt material

Uppdraget är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben genom att revolutionera ett flertal industrier, i samarbete med spetsföretag på området. Därigenom kan materialet bidra till ekonomisk tillväxt  i Europa.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – kan vara den mest fantastiska och mångsidiga substans som mänskligheten har fått tillgång till. Starkare än det starkaste stål, men ändå lätt och flexibelt, kan grafen få elektroner att färdas tusen gånger snabbare än kisel. Grafen är samtidigt genomskinligt, och därmed en ledare som kan kombinera elektriska och optiska funktioner på ett exceptionellt sätt. Andre Geim och Konstantin Novoselov vid Manchester University tilldelades 2010 års Nobelpris i fysik för sina banbrytande experiment på grafen, och båda är med i det nya jätteprojektet.

 

Elektroniskt papper och avancerade batterier

Exempel på tänkbara grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor.

Projektet inleds under 2013 med en totalbudget på 54 miljoner euro för de första 30 månaderna, medel ur EU:s sjunde ramprogram. Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna kommer de svenska grupperna tillsammans att få 2,4 miljoner euro från EU i denna uppstartsfas. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner euro från EU för sin koordinerande roll.

 

Kontakt:
Jari Kinaret, Chalmers
E-post: kinaret@fy.chalmers.se
Tel: 031 772 36 68


Pappersförpackningar en miljöfara i Indien? Innventiarapport om attityder och trender

Sju megatrender och människors attityder i tre världsdelar har kartlagts i en rapport från Innventia och Kairos Future. Rapporten slår fast att framtidens förpackningar kommer att påverkas av trender som åldrande befolkning, resurskris och en växande global e-handel. Men de attityder som styr människors beslut kan se väldigt olika ut i olika länder. I Sverige är det till exempel ganska väl accepterat att papper är ett relativt miljövänligt alternativ, medan en stor del av Indiens medelklass betraktar pappersförpackningar som ett dåligt alternativ. Rapporten heter ”Packaging 2020″ och bygger på intervjuer med 1500 personer, en tredjedel vardera från USA, Indien och Sverige. I veckan var det releaseparty på Innventia, där de olika megatrenderna presenterades av Innventias forskare.

Trenderna är till stor del de samma som man talat om tidigare i olika sammanhang. Utöver de ovan nämnda även globalt växande medelklass, livsstilsfrågor, ny kommunikationsteknik och ”winner takes it all”, alltså det faktum att man i dag kan få en dominerande ställning bara genom att vara lite bättre. (”Hur många av oss använder inte Google?” )
Mer överraskande är kanske en del av attityderna. De indiska deltagarna i undersökningen visade ett överraskande starkt engagemang i frågor kring återvinning och materialval. Och man tyckte att papper var ett dåligt förpackningsalternativ ur resurssynvinkel. Hälften av de tillfrågade indierna tyckte att det krävs mycket striktare miljölagar, och 60 procent skulle avstå från köp om förpackningen upplevdes som dålig för miljön.

 

Materialet viktigt för många
Fredrik Rosén, chef för gruppen Marknads- och konsumentinsikt vid Innventia, har varit projektledare, och presenterade rapporten vid releasepartyt.
– Vi ser att förpackningens material, och inte bara dess utseende, styr våra köpbeslut. Vi ser också en tydlig efterfrågan och ett stort behov av smartare förpackningar. I framtiden kommer vi även att se striktare krav på förpackningsmaterial som är i kontakt med livsmedel. För förpackningsindustrin kommer den växande online-shoppingen att innebära både utmaningar och möjligheter. Man kan fråga sig om den bruna låda som varan oftast skickas i idag kommer att vara lika brun och tråkig i framtiden eller om den kommer att bli en viktig varumärkesbärare? När det gäller förpackningens värdekedja kommer återvinningsaktörerna, i takt med en ökad jakt på högkvalitativ råvara, får en betydligt starkare ställning och det är inte osannolikt att vi kommer att se strukturaffärer där återvinnarna ger sig in i andra delar av värdekedjan.

 

Tidsbrist och samarbete
Rapporten ”Packaging 2020″ tar även med tre ”bubblare”, tre frågor som kan bli viktiga trender om de fortsätter växa i det kollektiva medvetandet. En av dessa är utvecklingen av ett samhälle som vill undvika risker till varje pris. En annan intressant trend är de möjligheter som modern kommunikation ger till att öka samarbetet. I stället för att köpa nya prylar kan vi dela, ofta med hjälp av sociala medier.

Packaging 2020 är en intressant rapport. Jag ser fram emot del 2, med fler länder och olika demografiska grupper. Här finns viktiga och överraskande fakta att ta reda på.

 

Nils Lindstrand

 

Kontakt
Fredrik Rosén, Innventia
E-post: fredrik.rosen@innventia.com
Tel: 08 67 67 334