Kolfiber från träd belönas med 500 000 kr

Årets Kompetensutvecklingspris på 500 000 kronor från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Hannah Schweinebarth vid Innventia, för att utveckla ny kunskap om hur skogsträdens lignin kan användas för framställning av kolfiber som armering i lätta material.
Priset kommer att delas ut den 16 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Hannah Schweinebarth är 28 år och har en fil. mag. examen i analytisk kemi vid Stockholms Universitet. Hon är sedan ett par år anställd vid Innventia och ingår i gruppen ”Biorefinery Processes and Products”. Hannah forskar inom fokusområdet ”Lignin & Kolfiber”, som omfattar stegen från fällning av lignin ur svartlut till färdiga produkter, exempelvis kolfiber.

Efterfrågan på lätta och starka material är idag stor, exempelvis inom fordonsindustrin. Dagens högpresterande kolfiber utgår ofta från polyakrylnitril från petroleumindustrin och är dyra, vilket medför att de i huvudsak används i exklusiva tillämpningar. Kolfibrer från lignin, som är en förnybar råvara, är å andra sidan inte högpresterande nog i dagsläget. Målsättningen med Hannahs och Innventias forskning är att kunna producera ligninbaserade kolfiber med tillräcklig prestanda för volymtillämpningar och som samtidigt är ekonomiskt konkurrenskraftiga.
Priset gör att Hanna kan vistas sex månader på Oak Ridge National Laboratory (ORNL) beläget i Tennessee, USA. ORNL är ett av världens mest framstående forskningsenheter inom ”grön energi”. Där finns en forskningsgrupp som arbetar med framställning av kolfiber. Under 2013 kommer det att finnas en pilotanläggning som kan producera cirka 25 ton kolfiber årligen. Innventia har lång erfarenhet av att extrahera och karakterisera lignin från svartlut. Vistelsen gör det möjligt för Hannah att framställa större kvantiteter kolfiber från olika karakteriserade ligniner och att utvärdera kolfibrernas funktionella egenskaper. Också University of Tennessee kommer att delta i samarbetet.

 

Kontakt:
Hannah Schweinebarth, Innventia
E-post: hannah.schweinebarth@innventia.com
Tel: 0768-76 72 65


God utveckling för textilmassa

Framtiden ser ljus ut för Södras satsning på textilmassa. Företaget har redan i dag regelbundna kunder, framför allt i Asien, och nu satsar man på att bygga om en linje till för produktion av textilmassa. ”Textilmassa växer med cirka sju procent om året, en tillväxt som är högre än den för bomull eller syntetfiber”, berättade Annika Ahlstedt, Södra Cell, vid årets upplaga av Itf Automationsdagar i Stockholm. Södra har i dag passerat 100 000 ton producerad textilmassa, vilket överträffar företagets egen målsättning. ”Utvecklingen har gått snabbare än vi vågat hoppas”, konstaterade Annika Ahlstedt.

 

Kontakt:
Annika Ahlstedt, Södra Cell
Mail: annika.ahlstedt@sodra.com
Tel: 0470-890 00


Landskapets värdekedja är här – riv gränserna mellan skog och jordbruk

För att klara framtidens behov av gröna råvaror måste gränserna mellan skog och jordbruk rivas ner. En nya organisation och ett nytt synsätt behövs inom politik, utbildning och offentliga samtal. Nu måste vi fokusera på ”Landskapets värdekedjor” för att får fart på utvecklingen och klara behovet av mat, energi och industriella råvaror. De slutsatserna drog Sten Nilsson, internationell expert på frågor kring markanvändning, när han talade vid KSLA:s konferens ”Global outlook – Futur Competition for Land and Water”. Sten Nilsson menade att konferensens värd, KSLA, skulle kunna föregå med gott exempel. ”KSLA har varit framgångsrika i 200 år, men har hittills behållit en tydlig gräns mellan de olika delarna av sin verksamhet: skog och jordbruk. Nu är det dags för en ny struktur!”

En ny struktur, med landskapet som utgångspunkt, behövs även för universitet som SLU samt för den politiska scenen, menade Sten Nilsson. Departement och myndigheter bör organiseras om för att ta itu med resursfrågorna på rätt sätt, utifrån vilka totala resurser som finns i landskapet.

 

Kontakt:
Sten B Nilsson, Forest Sector Insights AB
Tel: 0225 381 02 / 070 381 02 14
E-post: stenbnilsson@gmail.com