Papperskunnande gav patent

Upptäckten att papper kan ändra färg med hjälp av elektricitet öppnar nya möjligheter för bland annat värdepapper, förpackningar och reklam. Karlstads universitet, KAU, har nu ansökt om patent på en teknik som kombinerar papper med en så kallad jonvätska och förses med någon form av strömkälla. ”Vi såg att vi borde kunna använda det faktum att papper är poröst till vår fördel”, säger Elson Montibon, forskare i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet.

 

En möjlighet med den nya tekniken är att förse insidan av en förpackning med en sensor som skickar ut ström om något händer. Beroende på förpackning kan man låta sensorn reagera på till exempel hög temperatur, inflöde av syre eller mekaniska stötar. I kombination med att ytan kan ändra färg kan man på detta sätt skapa förpackningar som genom färgändring indikerar om något hänt under transporten. Man kan också säkra mot förfalskningar.
– Man kan tänka sig att säkra värdepapper, till exempel lotter, genom att få dem att reagera om någon försöker manipulera dem.
Andra möjligheter finns för användning inom reklam och information, eller för dekorationsändamål. Tapeter som byter färg, eller reklamaffischer som kan fås att själva markera när biljetterna börjar ta slut.

 

Papperskunnande grunden

Att använda papper som ledande material kan tyckas långsökt, eftersom det är en etablerad teknik att använda papper för motsatsen – att isolera.

Genombrottet vid KAU beror på att man kombinerat kunskaper om papper med kompetens inom ytbehandling, tryckteknik och bestrykning. Man insåg att papperets naturliga porositet kunde användas för elektrisk ledning om man hittade en lämplig vätska att fylla porerna med.

Bland fördelarna med den här tekniken finns att den är miljövänlig eftersom den minskar behovet av metall, ett ämne som ofta försvårar återvinning.

Efter att patentansökan nu lämnats in, kommer forskarna att arbeta vidare med utveckla tekniken.

Kontakt:
Lars Järnström, professor Karlstads universitet
Tel: 054-7001625
Mail: lars.jarnstrom@kau.se