Gott Nytt År!

Green Industry tackar alla läsare för det gångna året och önskar er alla ett Gott Nytt 2012 !


Första lignoBoost anläggningen såld

Metso har sålt sin första kommersiella LignoBoost-anläggning sedan teknologin förvärvades från Innventia. Köpare är den amerikanska massa- och papperstillverkaren Domtar, framgår av ett pressmeddelande.

 

Affären med Domtar mottas med glädje av en av upphovsmännen bakom LignoBoost.

 

– Vi ser LignoBoost som en mycket viktig pusselbit i utvecklingen av moderna sulfatmassabruk till bioraffinaderier och producenter av nya värdefulla produkter. Lignin kan användas som ett högvärdigt biobränsle eller som biobaserad råvara för kemikalier och material, säger Per Tomani, Innventia.

 

LignoBoost-processen utvecklades av forskare vid Innventia och Chalmers och såldes i början av år 2008 till Metso.

 

LignoBoost är en kostnadseffektiv process för uttag av högkvalitativt lignin från främst sulfatmassabruk. Processen ger möjligheter till kapacitetsökning till lägre kostnad än utbyggnad av en ”trång” sodapanna. Lönsamheten förbättras ytterligare om ligninet kan utnyttjas exempelvis som ersättning för fossil eldningsolja i bland annat massabrukens mesaugnar eller som råvara för produktion av ännu mer värdefulla produkter som till exempel kolfiber.

 

Massa- och papperstillverkaren Domtar, en av världens största tillverkare av obestruket papper, kan nu öka kapaciteten i massabruket och samtidigt få fram en ny – och förhoppningsvis lönsam biprodukt att dra nytta av.

 

Kontakt:
Per Tomani, Innventia
E-post: per.tomani@innventia.com


Bioeldad mesaugn sänker klimatpåverkan

SCA har investerat MSEK 500 i Östrandsfabrikens kemikalieåtervinningssystem, BioLoop 2011. Den största delen av investeringen utgörs av en ny mesaugn, med en 125 meter lång roterande ugn där så kallad mesa från massaprocessen bränns till kalk, som på nytt kan användas i produktionen. Den nya mesaugnen eldas med pellets från SCAs fabrik SCA BioNorr i Härnösand och ersätter två oljeeldade mesaugnar. ”Östrands massafabrik minskar sin påverkan på klimatet med åttio procent, samtidigt som vi bygger en plattform för fortsatt tillväxt. Det är viktigt för Östrand och Timrå, men det är också viktigt för hela SCA”  menade SCAs koncernchef Jan Johansson när han den 13 december tillsammans med Västernorrlands landshövding Bo Källstrand invigde SCAs halvmiljardinvestering BioLoop 2011 på Östrands massafabrik i Timrå.

– Det här är en fantastisk investering av det slag vi vill se i ett län som satsar på förnybar energi och utveckling av framtidens rena energilösningar, sade landshövding Bo Källstrand. Att minska oljeförbrukningen med 17 000 kubikmeter och fabrikens kolspår med 80 procent, det är värdefullt inte bara för fabriken och SCA utan för regionen, landet och världen.

– Östrand är SCAs enda renodlade massafabrik och en viktig tillgång för en koncern som växer och vill fortsätta växa i försäljningen av produkter där massa är en viktig råvara, sade Jan Johansson, SCAs koncernchef. Vi vill fortsätta att steg för steg utveckla verksamheten på SCA Östrand.

 

Genom investeringen kan Östrandsfabriken öka produktionen av klorfri blekt sulfatmassa med 10 000 ton per år, samtidigt som utsläppen av fossil koldioxid från sulfatmassaproduktionen minskar med 80 procent.

 

Kontakt:
Ingela Ekebro, platschef SCA Östrand
Tel: 060-16 40 53
E-post: ingela.ekebro@graphic.sca.se


Miljörörelse uppmanar Norske skog att sälja Follum för nya biomasseprodukter

Företaget Viken Skog vill köpa pappersbruket Follum i Hönefoss norr om Oslo, för att utveckla det till en fabrik för nya produkter av biomassa från skogen. I dag producerar Follum bland annat skrivarpapper.
Den norska miljöstiftelsen ZERO är bekymrad över att Norske Skog vill lägga ner Follum helt, och ber skogskoncernen att tänka om.

 

”Från klimatsynpunkt är det en förlust om vi inte kan utnyttja nedgången i pappersproduktion till att producera nya produkter baserade ert biomassa från skogen”, säger Einar Håndlykken från ZERO. Viken Skogs ambitioner för Follum representerar en stor möjlighet for arbetsplatser baserade på förnyelsebara resurser från skogen. Follum är med sitt läge och infrastruktur en idealisk utgångspunkt för produktion av de biobaserade produkter som världen behöver för att klara klimatutmaningen. Biomassa från skogen är en råvara som bara kan ge nya biodrivmedel, den kan även användas i stället för fossilt kol i material och kemikalier, säger Einar Håndlykken.

ZEROs ledare påpekar också att Norges regering har satsat stort på utveckling av biodrivmedel, och att Follum bör användas som en del i denna satsning.

Press- Stop: Norske Skog har avvisat budet från Viken Skog värt 280 miljoner norska kronor och Follum väntas läggas ned senast den sista mars nästa år.

Kontakt:
Einar Håndlykken, ZERO
E-post: einar@zero.no
Tel: +47 416 86 437


Södra storsatsar i Värö och Mörrum

Södra planerar investeringar på två miljarder kronor under 2012. Det handlar bland annat om ytterligare en textilmassalinje, biobaserad energi via Lignoboost i Mörrum, samt en ny mesaugn i Värö. Leif Brodén, koncernchef i Södra vill fortsätta satsa på produktförbättringar, men ser i första hand möjligheter till ytterligare bioenergisatsningar. ”Vi tar höjd för en investering i Lignoboost vid Södra Cell Mörrum, som, utöver att bruket därmed blir fossilfritt, innebär en möjlig satsning på framtida nya biomaterial.” Man investerar även i en ny mesaugn vid Värö, och satsar på ökad produktionskapacitet av pellets.

 

– Det är angeläget för oss att tillgodogöra oss de affärsmöjligheter som finns inom bioenergin, när våra traditionella produkter har det väsentligt tuffare, betonar Brodén. Investeringsbudgeten innebär även ytterligare en satsning på textilmassa. Planen är att ytterligare en massalinje ska byggas om för produktion av textilmassa.

– Förhoppningsvis hinner vi identifiera vilken av våra linjer som är mest lämpad innan fjärde kvartalet 2012, säger Leif Brodén. Textilmassan har stora fördelar inom kvalitet, hållbarhetsperspektiv och ekologi, och vi tror på god tillväxt under åren framöver. Under december månad i år börjar produktion av textilmassa vid Södra Cell Mörrum.

 

Kontakt:
Leif Brodén, koncernchef Södra
E-post: leif.broden@sodra.com
Tel: 0470-894 35

Per Braconier, Informationsdirektör Södra
E-post: per.braconier@sodra.com
Tel: 070-534 51 66