Om Green Industry

Välkommen till Green Industry!

Svensk industri är inne i en dramatisk förnyelse, till stor del baserad på två teknikområden där Sverige har en stark position i världen. Det ena är ökad digitalisering och inbyggda elektroniksystem. Det andra är biobaserade material, med råvaror från skog och jordbruk.

Det kommer att krävas en samtidig utveckling inom dessa två starka områden för att svensk industri ska stärkas under de kommande åren. Kunskaper finns, liksom goda exempel och forskare som kan ge avgörande bidrag. Vad sin saknats är ett forum där kunskaper om den allt grönare industrin samlas. En plats som väcker intresse, ger kunskaper och förmedlar kontakter.

Greenindustry.se är skapad för att möta dessa tre behov.

Greenindustry.se kommer att ge dig nyheter om forskningsprojekt, framgångsrika industriprojekt, konferenser, seminarier och produkter som visar hur informationsteknologi och gröna råvaror ger svensk industri nya möjligheter.

Bevakningen kommer inte att begränsas till Sverige, men perspektivet är svenskt och fokus ligger på hur svensk industri utvecklas som grön industri. Många andra länder har en snabb utveckling inom informationsteknologi, men få länder kan kombinera detta med Sveriges rika tillgång på gröna råvaror. Forskning och utveckling i skärningspunkten mellan gröna material och teknik är också den ovanligt stark i Sverige. Forskningscentra som Innventia, KTH, LTU och många fler arbetar med projekt som kan ge industriella genombrott, Flera av dem på relativt kort sikt.

Att parallellt ta till sig en elektronisk revolution och en omställning till nya material är en väldigt stor utmaning, men en som svensk industri måste anta. Och vinna. Greenindustry vill bidra genom att förenkla sökandet efter information, och genom att öka kunskapen om den utveckling som redan pågår.

Ett exempel: Genom att använda ny informations- och visualiseringsteknik och kan man öka sannolikheten för att köra bil utan risk för olyckor. Därmed kan hela bilen i framtiden göras av lättare material, vilket spar både material och drivmedel.

När DEN insikten når hela industrin, kommer mycket att förändras – och snabbt! Nästan alla industriprodukter kan bli resurssnålare med hjälp av nya material och med ny informationsteknik. Även produktionen blir effektivare och mer lönsam, svensk industri blir ett föredöme för omvärlden och en ekonomisk framgångssaga!

En utopi? Ja, självklart är det så; men utopier blir med tiden verklighet, om man arbetar med rätt mål och skaffar sig rätt kunskaper.

Hjälp oss att bygga vidare på detta medium för en ny grön och framgångsrik svensk industri! En källa till kunskaper och ett kontaktnät i framtidens svenska industri: Greenindustry.se

Nils Lindstrand