ForestBeyond ger forskare nya verktyg

Projektet ForestBeyond vill bygga närmare kontakter mellan forskning, innovatörer och investerare. Målet är att forskning om bioråvaror snabbare ska bli nya produkter och nya affärer. Forskarna behöver bli bättre på att presentera sina projekt som potentiella innovationer för att få till en fruktbar diskussion med företag och entreprenörer, menar Pia Wågberg som leder ForestBeyond. Nu tränar ForestBeyond unga forskare att göra detta. ForestBeyond genomför en match-making dag den 23 november med forskare, företag och innovatörer. Denna aktivitet är en uppladdning inför ForestBeyonds årliga event som äger rum den 17-18 januari 2012, denna gång med namnet ForestBeyond Innovation Day  .

Som en förberedelse inför den 23 november  genomförde ForestBeyond den 13 oktober en träningsdag för att skärpa forskarnas förmåga att presentera sin forskning som affärsmöjligheter.

Mer info: www.forestbeyond.se

Kontakt: Pia Wågberg, Innventia
Tel: 08 676 70 00
Mail: pia.wagberg@innventia.com


NWBC Helsingfors 2012 – snart öppet för papers

Nästa Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC,  genomförs i Helsingfors den 23-25 oktober 2012. Den 1 december fram till den 31 mars 2012 är det öppet för att anmäla papers, alltså ämnen att ta upp som föredrag på konferensen. NWBC arrangeras gemensamt av Innventia och VTT, och växelvis i Sverige och Finland. Årets konferens genomfördes i Stockholm i början av sommaren. Totalt har NWBC genomförts tre gånger, två i Stockholm och en i Helsingfors. NWBC var tidigt ute som internationell konferens om bioraffinaderier, och har hela tiden växt i betydelse. Konferensen innehåller både rapporter från pågående forskning och erfarenheter av industriella satsningar på bioraffinaderier.

(Bild: Sibeliusmonumentet i Helsingfors.)

Kontakt: Klaus Niemelä, ordförande i organisationskommittén för NWBC
Mail: Klaus Niemelä
Tel: +358 20 722 7469


Svartlutsförgasning utreds i Vallvik

Rottneros AB utreder tillsammans med Chemrec förutsättningarna för att bygga en anläggning för förgasning av svartlut i Vallvik.

 

Bolaget utreder även andra möjliga energiprojekt i Vallvik.

 

I varje land inom EU ska tio procent av fordonsbränslet vara biobaserat år 2020.

 

En förutsättning för investeringar i biobaserade fordonsbränsleanläggningar är en långsiktig garanti för skattebefrielse eller annan lösning som får motsvarande effekt.

 

Kontakt: Ragnar Lundberg, Rottneros
Tel: 08 590 010 00
E-post: Ragnar.lundberg@rottneros.se


Grön oljeproduktion planeras i Skärblacka

Billerud Skärblacka har sökt ekonomiskt stöd från EU för att bygga en fabrik för framställning av pyrolysolja. Fabriken planeras byggas på bruksområdet i Skärblacka och den gröna olja som produceras är tänkt att ersätta fossil olja i oljekraftverk.

I nästa fas, på några års sikt, skulle pyrolysoljan kunna användas som fordonsbränsle.

Under förutsättning att EU beviljar stöd och Billeruds styrelse därefter ger klartecken, kan en fabrik börja byggas under år 2013 och den första oljan lämna bruket två år senare.

Oljan ska framställas av skogsrester, grenar, rötter och toppar och sämre massaved.

 

Billerud har ansökt om medel från EU inom ramen för det så kallade NER300-programmet. EU Kommissionen har beslutat att finansiera upp till 42 kommersiella och innovativa produktionsanläggningar för ökad andel av förnybara energikällor och CO2-reduktion.

 

Liknande satsningar på skogsbaserad pyrolysolja pågår på andra håll. Bland andra undersöker Sveaskog möjligheterna att bygga en pilotanläggning på Lövholmen utanför Piteå.

 

Kontakt:
Anders Snell
Tel: 08 553 335 13
E-post: Anders.snell@billerud.com


Kemiföretag växlar över till bioråvara

Om 20 år ska kemiföretagen i Stenungsund vara baserade helt på förnybara råvaror. I Vision 2030 beskriver företagen AkzoNobel, Borealis, Ineos och Perstorp hur man gradvis ska kunna övergå till förnybara råvaror. I takt med att mer biobaserad råvara blir tillgänglig kan man öka andelen av denna utan att processer inom klustret störs. Men politiska beslut krävs för att göra råvaran tillgänglig till ett marknadsmässigt pris, menar man i Stenungsund. Så länge energisektorn subventioneras tvekar kemiindustrin att investera i en övergång till en hållbar biobaserad produktion.

Kemiföretagen i Stenungsund bildar en ovanligt lämplig miljö för att få en lönsam och effektiv produktion av biobaserade material och bioenergi. Närheten till Göteborgsområdet gör att man kan få avsättning även för värme och biogas. Men den största lönsamheten kan man uppnå genom att med eten som central molekyl bygga produkter som plaster, kemikalier och bioenergiprodukter. Nya lösningar för återvinning av material ökar effektiviteten ytterligare.

 

Politiskt stöd behövs
– Men vi behöver en hel bukett av åtgärder från myndigheter och politiker för att göra verklighet av den potential som finns i  Vision 203o , menar projektkoordinatorn Robert Onsander, bilden. Vi försöker övertyga politiker om att det är smartare att först använda de biobaserade råvarorna till produkter i stället för att använda dem till energi redan från början. Vi behöver även ökade stöd till pilot- och demonstrationsanläggningar, sådana är oerhört kostsamma för enskilda företag.
Vision 2030 arbetar med kommunikation till politiker och marknad, med att söka ekonomiskt stöd från Vinnova, Tillväxtverket och regionala myndigheter.

 

Kontakt:
Robert Onsander
Tel: 0702 369 850
E-post: r.onsander@telia.com