Chemrec sluter samarbetsavtal med Kina på svartlutsområdet

Chemrec har skrivit under ett samarbetsavtal med China Tianchen Engineering Corporation, TCC, för att globalt erbjuda kompletta och nyckelfärdiga anläggningar baserade på Chemrecs svartlutsförgasningsteknik och gemensamt marknadsföra tekniken.


Chemrec och TCC ska gemensamt marknadsföra tekniken, som är en väg till andra generationens biodrivmedel eller grön el.

Underskriften av avtalet skedde i Stockholm vid en ceremoni i Rosenbad i närvaro av Kinas och Sveriges premiärministrar, Wen Jiabao och Fredrik Reinfeldt.

Enligt avtalet kommer de två bolagen att ta fram ett erbjudande som omfattar konstruktion, upphandling och montage samt projekt- och prestandagarantier för kompletta anläggningar, med syfte att kunna möta kraven för projektfinansiering av svartlutsförgasningsbaserade drivmedelsanläggningar.

Det kinesiska bolaget kommer också att assistera med anskaffning av finansiering.

TCC är också under avtalet godkänd av det svenska bolaget som leverantör av kompletta nyckelfärdiga anläggningar baserade på Chemrecs teknik, och med nyckelutrustning för förgasningen konstruerad och levererad av det svenska företaget.

- TCC har omfattande erfarenhet av konstruktion och montage av anläggningar för förgasning, gasrening och syntes. Det här avtalet tillför våra projekt erfaren kompetens för kostnadseffektiv konstruktion, inköp och montage. Det ger oss också möjlighet att erbjuda våra kunder kompletta systemlösningar i industriell skala, kommenterar Chemrecs VD, Max Jönsson, i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wang Zhiyuan, President, TCC och Max Jönsson, vd för Chemrec.

 


Lovande forskningsresultat med kolfiber från lignin

Den 20 april försvarade Ida Norberg sin doktorsavhandling ”Carbon fibres from kraft lignin” på Innventia i Stockholm. Avhandlingen visar att lignin har stor potential att användas som råvara för att tillverka kolfiber. Kolfiber är lätt och starkt med många användningsområden.

 


Ida Norberg har till stor del utfört doktorsarbetet inom ramen för forskningsprojektet LigniCarb med syfte att titta på och demonstrera möjligheterna att göra kolfiber från sulfatlignin. Arbetet har bland annat resulterat i en helt ny forskningsmiljö på Innventia där det nu framställs kolfiber i laboratorieskala.

– När jag påbörjade arbetet för sex år sedan fanns ingenting förutom en litteraturstudie av Elisabeth Sjöholm vid Innventia. Då var vi bara tre som jobbade med detta, Göran Gellerstedt på KTH, Elisabeth Sjöholm och jag. Nu är vi många som arbetar med detta och det industriella intresset är mycket stort. Det har varit spännande att gå från att inte ha något alls till att vi nu har en labbutrustning där vi faktiskt kan tillverka kolfiber. Förhoppningsvis kan detta arbete leda till att man ser potentialen och satsar på större och mer avancerad utrustning, säger Ida Norberg.

Det som idag huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga produktionskostnaden, där den petroleumbaserade råvaran och fiberspinningen står för ca 50 procent av kostnaden. Tack vare LignoBoosttekniken* kan massabruken utvinna ett mycket rent lignin som skulle kunna användas till kolfiber vilket skulle öka tillgången på råvara för kolfiber. Enligt studier som redovisas i avhandlingen skulle dessutom produktionskostnaden kunna sänkas genom att använda lignin.

– Avhandlingen är mycket intressant och kan ses som ännu ett steg i utvecklingen mot framtidens bioraffinaderier där varje beståndsdel i trädet tas tillvara utifrån sina unika egenskaper och blir till råvara för en mängd olika användningsområden, säger Peter Axegård som är chef för affärsområde Biorefining vid Innventia.

 

Kontakt: Ida Norberg, tel 08-676 7129

 


Södra har startat tillverkningen av Durapulp

Nu startar produktion i industriell skala av kompositmaterialet Durapulp vid Södra Cell i Värö. Materialet kan i flera tillämpningar ersätta plast och är samtidigt biologiskt nedbrytbart.

 

DuraPulp har under ett par år rönt uppmärksamhet för sina egenskaper i kombination med att det är förnybart och biologiskt nedbrytbart. En lampa och en barnstol har varit mest i rampljuset hittills och med hjälp av den ökade produktionstakten väntar många nya spännande användningsområden framöver.

– Ett stort antal företag är intresserade av materialet. Vi jobbar i dag med flera samarbetspartners som testar materialet i sina produktioner, säger Henrik Wettergren, affärsområdeschef för grafiskt papper och specialpapper i ett pressmeddelande.

Flera års forskning ligger bakom materialet Durapulp, som är framtaget av Södra tillsammans med forskningsföretaget Innventia. En av utgångspunkterna för arbetet var att skapa ett nytt fiberbaserat material som är förnybart och biologiskt nedbrytbart.

Durapulp består av speciellt utvald massa från Södra Cell och en förnybar biopolymer. Dessa två komponenter ger vid vidare bearbetning speciella egenskaper som exempelvis fukttålighet, styrka och hårdhet.

 

Kontakt: Malin Andersson, projektledare för DuraPulp, tfn: 0340-334 41