NWBC 2011: Nya råvaror behöver politiskt stöd

Teknik och marknad finns för en övergång till biobaserade råvaror, eller är på god väg att bli industriell verklighet. Det som behövs för att övergången ska ta fart är framför allt en politisk vilja. Det konstaterade Marco Mensink, vice vd vid skogsindustrins branschorganisation CEPI, nyligen vid konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference 2011 i Stockholm.

– Vi arbetar i dag med ett ökande stöd från kemiindustrin för att gröna material och kemikalier inte ska missgynnas av lagstiftningen, berättade Marco Mensink. Stödet till bioenergin får inte bromsa utvecklingen av nya produkter. (Läs mer…)