NWBC 2011: Nya råvaror behöver politiskt stöd

Teknik och marknad finns för en övergång till biobaserade råvaror, eller är på god väg att bli industriell verklighet. Det som behövs för att övergången ska ta fart är framför allt en politisk vilja. Det konstaterade Marco Mensink, vice vd vid skogsindustrins branschorganisation CEPI, nyligen vid konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference 2011 i Stockholm.

– Vi arbetar i dag med ett ökande stöd från kemiindustrin för att gröna material och kemikalier inte ska missgynnas av lagstiftningen, berättade Marco Mensink. Stödet till bioenergin får inte bromsa utvecklingen av nya produkter.

Marco Mensink framhöll även behovet av en EU-policy för att öka den totala biomassan inom EU.

– Målen för 2020 är etablerade och ger en grund på relativt kort sikt. Det nya siktet för EUs arbete är 2050, och då måste industrin titta på sin nästnästa investering. Hur ser marknaderna ut i EU 2050, vilka råvaror används och hur används de av industrin? Hur ser återvinningen ut av de produkter vi använder 2050? En 80-procentig minskning av koldioxidutsläppen gör att industrin måste klara sig utan fossila bränslen.

 

Industrin är redo

Nordic Wood Biorefinery Conference 2011, NWBC 2011, visade på många punkter att industrin kommer allt närmare en omställning till biobaserade material och biobaserad energi. Konferensen i sig visar på intresset: jämfört med konferensen 2009 ökade deltagarantalet från 190 till 350, antalet länder nästan dubblades från 21 till 38 och antalet deltagande organisationer från 110 till 168. Till och med antalet företag ökade, trots det ekonomiskt kärva läget, från 57 till 68.

Peter Axegård, bilden, forskningschef vid Innventia och initiativtagare till NWBC, var självklart nöjd med att intresset för området stadigt ökar. Och han var inte ensam.

– NWBC är ett utmärkt exempel på hur vi kan höja kompetensen kring nya produkter från skogsindustrin, menade till exempel UPMs vice vd Markku Karlsson.

 

”Partner up” – nu börjar kampen om råvarorna

Framtiden för gröna material har hittills handlat mycket om att få nya material accepterade och infogade i den existerande industristrukturen. NWBC 2011 visade att framtidens stora fråga i stället blir hur varje bransch och region kan säkra sin gröna råvara, och om man kan få den till ett rimligt pris. ”To partner up”, att skaffa strategiska partners längst sina värdekedjor, kommer att bli ett avgörande steg för de industriföretag som vill fortsätta växa – och överleva!

Kontakter: Peter Axegård, Innventia, +46 8 676 70 00
peter.axegard@innventia.se