BoostEff gör pappersindustrin effektivare

Fraktionering av fibrer och effektivare flerskiktspapper fungerar även i uppskalad form. Resultat från teorier och laboratorier har bekräftats av försök i full skala inom EU-projektet BoostEff, som nu haft slutkonferens. Målet på 20 procent högre effektivitet har uppnåtts inom flera viktiga områden. Både papper och byggboard kan öka sin konkurrensförmåga.BoostEff, som koordinerats av Daniel Söderberg, Innventia, har haft höga mål. Processutveckling inom främst fraktionering och flerskiktsformning ska göra det möjligt för industrin att minska förbrukningen av energi och vedråvara med 20 procent, minska koldioxidbelastningen med lika mycket och höja effektiviteten i produktionen med mer än tio.

Just 20 procent har ju varit något av ett mantra de senaste åren, inte minst för att årtalet 2020 närmar sig. Men BoostEff har varit något av ett undantag genom att faktiskt uppnå detta mål på en rad områden.

Huvudområdena för BoostEff har varit att utveckla och testa teknik för fraktionering och flerskiktsformning, samt att utveckla modeller och simuleringsverktyg för att beräkna effekten av förändringar i dessa processer.

– Vi är väldigt nöjda med att industrin tagit till sig resultaten så snabbt. Flera resultat har redan tagits in i industriell produktion, noterade Daniel Söderberg i samband med avslutningskonferensen.

 

Spar energi och ved

Den grundläggande tanken med de nya teknikerna är enkel. Genom att separera fibrer med olika egenskaper kan man dels behandla varje fiber effektivt, i stället för att behandla alla fibrer på samma sätt. Därmed slipper man ödsla energi och kemikalier på fibrer som inte behöver det, och ge varje fiber exakt rätt bearbetning. Genom att sedan producera papper och board i flera skikt, med olika fibersammansättning, kan man skräddarsy produkternas egenskaper, något som beräknas kunna öka produktiviteten med mer än tio procent.

Målet med BoostEff har varit att dels pröva ny teknik i större skala, dels kombinera känd teknik på nya sätt. Man har alltså inte skapat något okänt nytt, utan försökt lyfta lovande forskningsresultat till industriell verklighet. Försök har genomförts både i pilotskala, bland annat vid Innventias pilotmaskin FEX, och i full industriell skala i samarbete med pappersindustrin. Flera viktiga försök genomfördes vid Stora Ensos bruk i Kvarnsveden.

 

Fraktionering och flerskiktsformning

För fraktionering har BoostEff arbetat med både silar och hydrocykloner i olika positioner och kombinationer. Effekten på energiförbrukning och effektiv användning av råvaran har varit mycket positiva, både inom pappersteknik och vad gäller byggboard. Fraktionering ger industrin ett mycket flexibelt och effektivt verktyg för att höja produktiviteten och använda resurserna effektivt.

Vad gäller flerskiktsformning har man arbetat med papper i upp till fem skikt i pilotskala, något som varit mycket svårt att åstadkomma med konventionell teknik. Nu byggde Andritz en inloppslåda med den av Innventia utvecklade tekniken med extremt tunna vattenskikt mellan massaskikten under formningen, en teknik som länge sett lovande ut, men som BoostEff nu kunde verifiera i pilotskala.

Utöver denna teknikutveckling och uppskalning, har BoostEff även bidragit med nya verktyg i form av mjukvaruverktyg för beräkning av egenskaper hos flerskiktsformade papper och boardprodukter. Totalt sett en imponerande ny verktygslåda för effektivare produktion av papper och byggboard. Nya effektiva produkter i kombination med effektivare produktion ger den träfiberbaserade industrin styrka inför en framtid med nya krav och hårdare konkurrens från nya material och medier.

 

Nils Lindstrand

 

Fakta om BoostEff
Koordinerades av Daniel Söderberg, Innventia, 676 70 00
Arbetade med tio arbetsområden, så kallade Work Packages, WP
Deltagare var fem industriföretag, fem forskningscentra och ett universitet
Tre företag var SME, små och medelstora företag
Deltagarna kommer från Sverige, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland, många av dem med verksamhet i betydligt fler länder.
Mer information finns på www.boosteff.eu