Nationell skogsplan ska ge plats för nya produkter

För att få skogen att räcka till för allt den behövs till måste man planera grundligt och på nationell nivå. Det menar landsbygdsministern Eskil Erlandsson, som därför nu presenterar planerna på ett ”Nationellt skogsprogram”. Det gjorde ministern vid ett framträdande i samband med Skogsnäringsveckan i Stockholm. Ministerna konstaterade att skogen måste räcka till både för de traditionella områdena, som papper, trä och rekreation, men även för nya och växande områden. ”I den biobaserade samhällsekonomin behövs gröna kemikalier, fibrer och klimatneutrala drivmedel, bara för att nämna några exempel. Framtidens kläder görs kanske i ännu högre grad av den svenska granen, framtidens material i rymden baseras på träfibern. Chassit till din bil är kanske om några år uppbyggt av svensk skog och samma bil tankas med energi från skogsråvara”, konstaterade landsbygdsministern.

Välkommet besked
– Landsbygdsministerns besked är mycket välkommet, menade Skogsindustriernas vd, Marie S. Arwidson. Ett skogsprogram tydliggör skogsnäringens förutsättningar att nå visionen om den biobaserade samhällsekonomin.
Den biobaserade samhällsekonomin var ämnet även för det föredrag som hölls av Formas generaldirektör, Rolf Annerberg. Han presenterade den satsning på 150 miljoner under fem år som Formas nu satsar på projekt för att skapa grund för en biobaserad samhällsekonomi.