Artiklar i utkanten

Här listar vi artiklar som inte platsat som egna nyheter hos Green Industry, men som kan bidra med kunskaper inom det område som denna webbplats omfattar, t ex artiklar om energi- eller produktionsteknik eller artiklar om teknik i allmänhet som kan vara roliga att läsa och i bästa fall väcka nyfikenhet på att lära mer…

 

 

 

 

Teknikens okända svenska hjälte

Östen Mäkitalo – mobiltelefonens gudfader

 

Nöden må vara uppfinningarnas moder, men i så fall är det nog nyfikenheten som är fadern. Östen Mäkitalo, som var med och tog fram både mobiltelefonen, RDS-radio och den moderna personsökaren, var nyfiken redan som liten hemma i Koutojärvi i södra Tornedalen. Dit kom inte elektriciteten förrän Östen hade hunnit bli några år, men då använde han den ofta och gärna. Helst till uppfinningar, som ibland gick snett. Vid åtminstone ett tillfälle höll ett experiment på att förkorta hans intressanta liv mycket drastiskt. Tack vare en snabbtänkt kompis, som ryckte loss honom från en strömförande sladd, slapp han undan med ett litet märke som han hela sitt liv bar i högra tumvecket.

 

Det är kanske typiskt för en uppfinnare och nytänkare som Östen Mäkitalo att han kom att ägna sitt liv åt elektriska prylar, han som inte hade elström till hands när han var liten och som höll på att mista livet när han väl kom i direkt kontakt med den. Många skulle väl i stället ha ägnat framtiden åt ekologiskt jordbruk eller socialt arbete, långt från farlig elektricitet. Men Östen Mäkitalo läste på KTH, och ägnade större delen av sitt liv åt att uppfinna nya sätt att utnyttja elströmmen. Kanske är det också naturligt att han som växte upp i ett litet samhälle långt från det mesta kom att ägna sitt liv åt att uppfinna nya sätt att kommunicera?

 

Östen Mäkitalo blev en drivande kraft i utvecklingen av så framgångsrika och betydande system som mobiltelefonsystemen NMT och GSM, radiotekniken RDS, teveljudsystemet NICAM och den moderna personsökartekniken MBS. Han gjorde även avgörande insatser inom HDTV och Dualband.

 

Östen Mäkitalo var känd och enormt respekterad av dem som har haft anledning att följa hans arbete, och hans insatser är erkända och belönade med en hel del hedersbetygelser. Han blev Hedersdoktor vid Chalmers, fick guldmedalj från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA och HM Konungens Medalj i 8:e storleken år 2001. Plus en hel del annat.

Men han förblev okänd för den stora allmänheten, och inte alls så rik som Bill Gates eller Steven Jobs. Trots att hans insatser kanske egentligen har haft lika stor betydelse för människors vardag. Östen Mäkitalo var anställd vid Televerket och dess efterföljare i form av Telia och Telia Sonera, han hade enligt egen utsago haft ”en skaplig lön” men som sagt: inte i klass med en del andra viktiga teknikpionjärer. Jonas Birgerson lär ha sagt att ”han borde ha fått en miljard”.

 

Men Östen Mäkitalo tyckte inte han hade något att klaga på. Han pekade på att det viktigaste var att det blev verklighet av hans idéer och hans arbete, och att detta har underlättats av att han var anställd av företag som haft viljan och förmågan att ta hand om ny teknik och göra produkter av den.

 

Drivkraften för Östen Mäkitalo var lusten att prova nya idéer, att få arbeta med saker han tyckte var roliga och spännande, och som kunde bli något användbart. Han framhöll ofta just detta, att lusten och entusiasmen måste få utrymme. Unga människor kan övertygas att satsa på teknik och forskning, men inte om det centrala blir att söka anslag eller att följa detaljerade instruktioner. Han menade att den mest avancerade formen av beslutshjälpmedel inte är en organisation, något datasystem eller annat stöd. Det är i stället intuitionen.

 

/Nils

 

Andra artiklar i utkanten:

Papyrus – försvann i hostile takeover

Epik och teknik

Teknik är KulTur: Jules Verne och Gene Roddenberry

Så blev roboten snäll

Whisky – produceras med manuell automation