Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen

Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Finansieringen är på upp till nio miljarder svenska kronor, motsvarande tio års arbete för tusen forskare. Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Allra högst rankas det Chalmers-ledda Graphene Flagship, som redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare. ”Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet”, säger Jari Kinaret, Chalmers, som kommer att leda jätteprojektet.

 

Grafen ska bli industriellt material

Uppdraget är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben genom att revolutionera ett flertal industrier, i samarbete med spetsföretag på området. Därigenom kan materialet bidra till ekonomisk tillväxt  i Europa.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – kan vara den mest fantastiska och mångsidiga substans som mänskligheten har fått tillgång till. Starkare än det starkaste stål, men ändå lätt och flexibelt, kan grafen få elektroner att färdas tusen gånger snabbare än kisel. Grafen är samtidigt genomskinligt, och därmed en ledare som kan kombinera elektriska och optiska funktioner på ett exceptionellt sätt. Andre Geim och Konstantin Novoselov vid Manchester University tilldelades 2010 års Nobelpris i fysik för sina banbrytande experiment på grafen, och båda är med i det nya jätteprojektet.

 

Elektroniskt papper och avancerade batterier

Exempel på tänkbara grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor.

Projektet inleds under 2013 med en totalbudget på 54 miljoner euro för de första 30 månaderna, medel ur EU:s sjunde ramprogram. Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna kommer de svenska grupperna tillsammans att få 2,4 miljoner euro från EU i denna uppstartsfas. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner euro från EU för sin koordinerande roll.

 

Kontakt:
Jari Kinaret, Chalmers
E-post: kinaret@fy.chalmers.se
Tel: 031 772 36 68