VTT bygger biokompositer med torvfiber

Finska forskningscentrat VTT har utvecklat processer för att använda det snabbast förnybara ytskiktet hos torv till biobaserade kompositmaterial, ett intressant alternativ till att använda det för energiproduktion. Målet är att utveckla att använda det torvbaserade materialet för produktion av bland annat byggmaterial och för diverse konsumentprodukter. Fördelar med material som innehåller torvfiber är att de är biobaserade och dessutom relativt billiga. Bland egenskaper kan nämnas att de kan göras vattentäta och har goda brandegenskaper.

Kompositmaterial innehållande torvfibrer har visat sig lämpliga för bearbetning med normala plastbearbetningsmetoder, till exempel extrudering och formsprutning. Ännu har man dock inte kommit till industriell produktion.

VTT har för närvarande tre patentansökningar väntan relaterade till biokompositer som innehåller torv.

 

Kontakt:
Kirsi Immonen, VTT
E-post: kirsi.immonen@vtt.fi
Telefon: +358 20 722 2933